Klinisk fagligt netværk
 
VelkommenBaggrundLøsningenVælg parterapeutFind parterapeutLitteraturUddannelsen

Parterapi:
Den anerkendende dialog

Kernen i parterapien er hvordan:

  • Vi byder vores forskelligheder velkommen.
  • Vi kommer til at se hinanden med nye øjne.
  • Ægteskabet bliver en fælles opdagelsesrejse der kan leves og ikke et problem der skal løses.

De fleste par har brug for redskaber til kommunikation og konflikthåndtering. Den anerkendende dialog giver parret en nærhed og en ro, som er helt nødvendig, når vi skal begynde at se, høre og forstå hinanden. Parterapien bygger på viden om at tryghed og sikkerhed er en absolut betingelse for at udvikle sig sammen og hver for sig. Ressourcerne i begge parter bliver bevidstgjorte og tydelige.

Ved det første møde fortæller I om jeres behov for hjælp og går i gang med at arbejde med Den anerkendende dialog.

Du og din partner vil under vejledning af parterapeuten, indgå i en dialogform, hvor den ene er fortæller og den anden er lytter. Lytteren støttes i at lytte på en nærværende måde og viser at høre det partneren fortæller ved at gengive det partneren fortæller lidt efter lidt, og bliver på den måde en meget nærværende lytter. Fortælleren får tid til at undersøge temaet som fylder, og som opleves som problematisk i parforholdet.

Vi kalder det ’at gå på besøg i hinandens virkelighed’, hvilket betyder at partneren lytter, forsøger at forstå og anerkende sin partners verden. Alle parforhold har konflikter og det er naturligt. Vi arbejder ud fra den forståelse at konflikten indeholder muligheden for udvikling i parforholdet, men også mulighed for en personlig udvikling for begge parter hver for sig.